متخصصین - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز مشاوره روانشناختی

متخصصین

الهام پیغمبری
روان درمانگر فردی (بزرگسال)
محل فعالیت : تهران - ولیعصر (مرکز)
دکتر معصومه اسکندری
مشاور فردی و خانواده
محل فعالیت : تهران - ولیعصر (مرکز)
دکتر هوشنگ اسماعیلی
درمانگر فردی و مشاور خانواده
محل فعالیت : تهران - ولیعصر (مرکز)
دکتر ابوالفضل دهپور
مشاور فردی و روانکاو
محل فعالیت : تهران - ولیعصر (مرکز)
دکتر انوشه امین زاده
اختلالات فردی و مشاوره خانواده
محل فعالیت : تهران - ولیعصر (مرکز)

جستجو پیشرفته

انتخاب تخصص

انتخاب شهر فعالیت

5/5 - (5 امتیاز)
نام نویسی

گروه درمانی اضطراب اجتماعی