متخصصین - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

متخصصین

خانم الهام پیغمبری
کارشناس ارشد روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم سمیرا اقلیماپور
کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر زهرا برومند
اختلالات خلقی و چالش های فردی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
آقای سروش علیمردانی
مشاور فردی و خانواده
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم صدف اقلیماپور
کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
آقای مهدی امانی
روانشناس و مشاور کودک و نوجوان
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر سهیلا طالبی نجف آبادی
دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم مریم مرادحاصلی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم پریناز شکاری
کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر فهیمه برخورداری
دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم رزا ناجیانی
روانشناس و ارزیاب بالینی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
آقای مصطفی یونسی سینکی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
آقای امیرحسین تبریزی
کارشناس ارشد کودکان استثنایی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر مهدی محمدی
دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر انوشه امین زاده
اختلالات فردی و مشاوره خانواده
محل فعالیت : تهران - پاسداران
آقای بهروز جوهری
کارشناس ارشد مشاوره
محل فعالیت : تهران - پاسداران

جستجو پیشرفته

انتخاب تخصص

انتخاب شهر فعالیت

به این محتوا امتیاز دهید