متخصصین - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

متخصصین

دکتر سهیلا طالبی نجف آبادی
درمانگر کودک و نوجوان
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر زهرا برومند
درمانگر اختلالات خلقی و چالش های فردی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
رزا ناجیانی
روانشناس و ارزیاب بالینی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
پریناز شکاری
زوج درمانگر و مشاور فردی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر انوشه امین زاده
اختلالات فردی و مشاوره خانواده
محل فعالیت : تهران - پاسداران
محمد شهبازی فرد
مشاور فردی و روانکاو
محل فعالیت : تهران - پاسداران
شیما نباتی زاده
روانشناس کودک و نوجوان
محل فعالیت : کرج - مهرشهر
دکتر مهدی محمدی
مشاور فردی و روانکاو
محل فعالیت : تهران - پاسداران
ارغوان عالمین
مشاور فردی و خانواده
محل فعالیت : کرج - مهرشهر
صدف اقلیماپور
مشاور جنسی و زوج درمانگر
محل فعالیت : تهران - پاسداران
سمیرا اقلیماپور
کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
مریم مرادحاصلی
مشاور فردی و درمانگر اختلالات خلقی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
الهام پیغمبری
روان درمانگر فردی (بزرگسال)
محل فعالیت : تهران - پاسداران

جستجو پیشرفته

انتخاب تخصص

انتخاب شهر فعالیت

به این محتوا امتیاز دهید