متخصصین - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

متخصصین

خانم الهام پیغمبری
مشاور فردی و صنعتی-سازمانی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر سهیلا طالبی نجف آبادی
درمانگر کودک و نوجوان
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر انوشه امین زاده
اختلالات فردی و مشاوره خانواده
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم مریم مرادحاصلی
مشاور فردی و درمانگر اختلالات خلقی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم پریناز شکاری
زوج درمانگر و مشاور فردی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم رزا ناجیانی
روانشناس و ارزیاب بالینی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر زهرا برومند
درمانگر اختلالات خلقی و چالش های فردی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم صدف اقلیماپور
مشاور جنسی و زوج درمانگر
محل فعالیت : تهران - پاسداران
دکتر مهدی محمدی
مشاور فردی و روانکاو
محل فعالیت : تهران - پاسداران
آقای امیرحسین تبریزی
کارشناس ارشد کودکان استثنایی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
خانم سمیرا اقلیماپور
کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی
محل فعالیت : تهران - پاسداران

جستجو پیشرفته

انتخاب تخصص

انتخاب شهر فعالیت

به این محتوا امتیاز دهید