کارگاه آموزشی - کلینیک آوان

کارگاه آموزشی

اگر می خواهید در مدت کوتاهی درباره روانشناسی انسان اطلاعات بیشتری کسب کنید یا بهداشت روانی خود را بهبود ببخشید، موثرترین قدم ممکن شرکت در کارگاه روانشناسی می باشد. کارگاه‌ها معمولاً دوره‌های آموزشی کوتاهی هستند که بر مفاهیم خاص یا توسعه یک مهارت خاص تمرکز دارند.

کارگاه های آموزشی بهداشت روان اغلب غیررسمی و تعاملی هستند. مربیان و شرکت‌کنندگان ممکن است در بحث‌ها، ارائه‌ها، مناظره‌ها یا نمایش‌های عملی شرکت کنند تا با ایده‌ها و تکنیک‌های جدید درگیر شوند. در حالی که تکمیل بسیاری از دوره های آکادمیک ممکن است ماه ها طول بکشد، یک کارگاه معمولی برای درمانگران، روانشناسان، مددکاران اجتماعی یا عموم مردم ممکن است از یک ساعت تا چند روز طول بکشد. تمام اطلاعات در طول کارگاه ارائه می شود، بنابراین نیازی به خواندن یا تکالیف اضافی در خارج از زمان تعیین شده برای کارگاه نیست.

به دلیل شیوع ویروس کرونا و با هدف پیشگیری از انتقال ویروس، تمامی کارگاه های کلینیک آوان کنسل می باشند.