اختلالات خلقی - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز مشاوره روانشناختی

اختلالات خلقی

سه گانه تاریک شخصیت

سه گانه تاریک شخصیت

افرادی که ویژگی های سه گانه تاریک را دارند، معمولاً سنگدل و فریبکار هستند و مایلند عملاً هر کاری انجام دهند تا به خواسته‌شان برسند.

ادامه مطلب