اختلالات خلقی - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

اختلالات خلقی

افسردگی اختلال یا بیماری نیست

افسردگی اختلال یا بیماری نیست

کلینیک روانشناسی و مددکاری آوان – ما افسردگی را اشتباه گرفته ایم ، افسردگی در حال تلاش برای نجات ما است. نظریه های جدید، افسردگی را بخشی از استراتژی زنده ماندن بیولوژیکی می دانند. برای

ادامه مطلب
ثبت نام گروه درمانی اضطراب اجتماعیاطلاعات بیشتر