ازدواج و خانواده - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

ازدواج و خانواده

پارادوکس دلشکستگی

پارادوکس دلشکستگی

پایان دادن به رابطه ناخواسته ممکن است باعث تسکین و تجدید حس وجود شود. با این وجود، بسیاری نیز درد عاطفی را تجربه می کنند. راهبردهایی وجود دارد که باید به خاطر داشته باشید تا به کاهش درد عاطفی کمک کنید.

ادامه مطلب