ازدواج و خانواده - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

ازدواج و خانواده

خستگی جنسی

16 عامل اصلی خستگی جنسی

گروه ترجمه کلینیک آوان – آیا تک همسری مترادف است با خستگی جنسی؟ یا اینکه روابط پر جنب و جوش عاشقانه و طولانی مدت بر مبنای تعهد است؟ اجماع صاحب نظران پاسخی در این خصوص

ادامه مطلب