دانستنی ها - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

دانستنی ها

شکست سخت است و یادگیری از آن سخت تر

شکست سخت است و یادگیری از آن سخت تر

ما تمایل داریم شکست های خود را انکار کنیم یا نادیده بگیریم تا اینکه از آنها درس بگیریم. در ادامه این مطلب خواهید دانست که چرا یادگیری از شکست برای اغلب افراد می تواند سخت باشد و چگونه می توان یادگیری از شکست را تسهیل کرد.

ادامه مطلب
چگونه می توان آن احساس دوست داشتنی را بازگرداند؟

چگونه می توان آن احساس دوست داشتنی را بازگرداند؟

بسیاری از همسران در ابتدای زندگی مشترک خود احساس می کردند که زندگی فوق العاده و سرشار از عشقی را تجربه خواهند کرد. اما چگونه است که همه لبخندها و خنده ها و هیجانات آنها جای خود را به فشارهای روزمره و دوری و قطع ارتباطات عاطفی می دهند؟

ادامه مطلب