دانستنی ها - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

دانستنی ها

خستگی جنسی

16 عامل اصلی خستگی جنسی

کلینیک روانشناسی و مددکاری آوان – آیا تک همسری مترادف است با خستگی جنسی؟ اجماع صاحب نظران پاسخی در این خصوص ارائه می دهند: بستگی دارد. این به کیفیت رابطه، به عوامل فردی، به نیت

ادامه مطلب
افسردگی اختلال یا بیماری نیست

افسردگی اختلال یا بیماری نیست

کلینیک روانشناسی و مددکاری آوان – ما افسردگی را اشتباه گرفته ایم ، افسردگی در حال تلاش برای نجات ما است. نظریه های جدید، افسردگی را بخشی از استراتژی زنده ماندن بیولوژیکی می دانند. برای

ادامه مطلب

اهمیت مشاوره خانواده

اهمیت مشاوره خانواده اهمیت مشاوره خانواده در این است که مسائلی که در آن مطرح می شود صرفا مسائل فردی نیست؛ بلکه شامل مسائل بین فردی نیز خواهد شد. یکی از مسائلی که در خانواده

ادامه مطلب
ثبت نام گروه درمانی اضطراب اجتماعیاطلاعات بیشتر