دکتر انوشه امین زاده - کلینیک روانشناسی آوان - پاسداران

دکتر انوشه امین زاده

دکتر انوشه امین زاده
اختلالات فردی و مشاوره خانواده
 • دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی
 • استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • دارای 15 سال سابقه کار مشاوره و درمانگری
 • طراح و مدرس کارگاه های آموزشی در حوزه تحول فردی و بهبود روابط در خانواده
 • همکاری در راه‌اندازی و فعاليت مرکز سلامت روان بيمارستان آتيه

 

حوزه های تخصصی فعالیت:

 • روان درمانی فردی (افسردگی، وسواس، اضطراب، پنیک، خشم و...)
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • زوج درمانی
 • مشاوره کودک و نوجوان (فرزند پروری)
 • اجرای آزمون های هوش و شخصیت

 

فارغ التحصیل رشته روانشناسی از:

 • دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران
 • دانش آموخته دوره دکتری روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

 

آثار تالیفی و ترجمه:

 • ترجمه کتاب راهنمای جامع والدین در تربیت سالم کودک، 1391، انتشارات ارجمند
 • ترجمه کتاب روان درمانی مشارکتی با کودکان، 1394، انتشارات ارجمند
 • ترجمه کتاب الفبای پذیرش و تعهد درمانی، ACT به زبان ساده، 1395، انتشارات ارجمند
 • ترجمه کتاب کار توجه آگاهی برنامه 8 هفته ای برای رهایی از افسردگی و آشفتگی هیجانی، 1397، انتشارات ارجمند
 • ترجمه کتاب کنترل هیجانهای شدید با DBT، 1398، انتشارات ارجمند
 • ترجمه کتاب درمان مبتنی بر ذهنی‌سازی (Mentalization)، انتشارات ارجمند، 1401
 • ترجمه کتاب ویراست دوم اکت به زبان ساده در دست اقدام

مقالات علمی پژوهشی:

 • انوشه امين‌زاده و زهره سرمد. «رابطة پيشرفت تحصيلی با فعاليت‌های بعد از مدرسه»، مجلة علمی-پژوهشی روانشناسی، فصلنامة انجمن ايرانی روانشناسی، 31، سال هشتم، شمارة 3، پائيز 1383، صفحة 312-294.
 • انوشه امين زاده. (1386). اختلال در يادگيری رياضی: شناخت عوامل ومؤلفه های اصلی. روان شناسی، عرصه ها و ديدگاهها، به قلم جمعی از مؤلفان (به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر پريرخ دادستان). انتشارات سمت.
 • انوشه امين‌زاده و زهره سرمد. « تكليف مدرسه و پيشرفت تحصيلی، نقش تعديل کنندگی سطح تحصيلات مادر و جنس دانش‌آموزان»، مجلة علمی-پژوهشی، فصلنامة روا‌ن‌شناسی تحولی، سال ششم، پاييز88، شماره21، صفحة 60-55.
 • انوشه امين زاده و حميدرضا حسن آبادی. نارساييهای شناختی زيربنايی در ناتوانی رياضی، »، مجلة علمی-پژوهشی، فصلنامة روان‌شناسی تحولی، سال 6، شمارة 23، بهار1389
 • انوشه امين زاده و حميدرضا حسن آبادی. مهارتهای بنیادی در کودکان با ناتوانی ریاضی و ناتوانی توأم ریاضی و خواندن. فصلنامه روان شناسی تحولی، سال هشتم، شماره 31، بهار 1391.
 • انوشه امين زاده و حميدرضا حسن آبادی. توانایی شاخصهای آزمون نام بردن احتمالی در پیش بینی عملکرد ریاضی. مجله روان شناسی معاصر، دوره هشتم، شماره 1، بهار 1392.
 • انوشه امين زاده و حميدرضا حسن آبادی. آیا ریختهای مختلف نارسایی توجه/ فزون کنشی در نیمرخ کنشهای جرایی با یکدیگر متفاوتند؟ مجله روان شناسی، شماره 70، تابستان 1393.
تخصص : خانواده و ازدواج, فردی و خلقی, کودک و نوجوان
محل فعالیت : تهران - ولیعصر (مرکز)
ما قادر به پردازش پرداخت شما نیستیم. لطفا مجددا تلاش کنید.
از درخواست شما متشکریم!
شماره تأیید شما:
نام نویسی

گروه درمانی اضطراب اجتماعی