ساینا سرلک کلینیک روانشناسی آوان - پاسداران

ساینا سرلک

ساینا سرلک
درمانگر اختلالات فردی و خلقی
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
  • روانشناس بالینی و روان‌درمانگر
  • مدرس کارگاه های آموزشی در حوزه خودشناسی و روابط عاطفی

 

حوزه های تخصصی فعالیت:

  • درمان اختلالات فردی (اضطراب، استرس، وسواس، افسردگی و...)
  • توسعه مهارت های ارتباطی و فردی
  • متخصص در درمان استرس پس از آسیب هایی چون تعرض، مرگ عزیزان و...(PTSD)

 

رویکردهای درمانی:

  • رویکرد شناختی رفتاری (CBT)
  • طرحواره درمانی

 

آثار تالیفی:

  • رابطه کارکردهای اجرایی با عزت نفس و انگیزه پیشرفت

 

 

تخصص : فردی و خلقی
محل فعالیت : تهران - پاسداران
شعبه
سرویس
متخصص
خدمات اضافی
تاریخ و زمان
اطلاعات تکراری
اطلاعات
تایید
ما قادر به پردازش پرداخت شما نیستیم. لطفا مجددا تلاش کنید.
از درخواست شما متشکریم!
شماره تأیید شما: