اکسی توسین - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

اکسی توسین

موسیقی و اکسی توسین

موسیقی و اکسی توسین

موسیقی آرام بخش می تواند اکسی توسین را در مغز ترشح کند. موسیقی ابزاری است که احساس راحتی و ارتباط اجتماعی را در بین افراد ایجاد می کند.

ادامه مطلب