روابط - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

روابط

چرا مردم در گفتن کلمات محبت آمیز مردد هستند؟

چرا مردم در گفتن کلمات محبت آمیز مردد هستند؟

در زندگی روزمره، فرصت های بی شماری برای گفتن حرف هایی وجود دارد که می تواند زندگی فرد دیگری را بهبود بخشد. با این حال، بسیاری از مردم اغلب اجازه می‌دهند که این فرصت‌ها بدون گفتن حرف های خوب یا مفید برای افراد دیگر، از بین بروند.

ادامه مطلب
ثبت نام گروه درمانی اضطراب اجتماعیاطلاعات بیشتر