روابط - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز مشاوره روانشناختی

روابط

چرا مردم در گفتن کلمات محبت آمیز مردد هستند؟

چرا مردم در گفتن کلمات محبت آمیز مردد هستند؟

در زندگی روزمره، فرصت های بی شماری برای گفتن حرف هایی وجود دارد که می تواند زندگی فرد دیگری را بهبود بخشد. با این حال، بسیاری از مردم اغلب اجازه می‌دهند که این فرصت‌ها بدون گفتن حرف های خوب یا مفید برای افراد دیگر، از بین بروند.

ادامه مطلب
نام نویسی

گروه درمانی اضطراب اجتماعی