زندگی مشترک - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

زندگی مشترک

چگونه می توان آن احساس دوست داشتنی را بازگرداند؟

چگونه می توان آن احساس دوست داشتنی را بازگرداند؟

بسیاری از همسران در ابتدای زندگی مشترک خود احساس می کردند که زندگی فوق العاده و سرشار از عشقی را تجربه خواهند کرد. اما چگونه است که همه لبخندها و خنده ها و هیجانات آنها جای خود را به فشارهای روزمره و دوری و قطع ارتباطات عاطفی می دهند؟

ادامه مطلب