زیبایی - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

زیبایی

آیا زیبایی یک سعادت است یا یک نفرین؟

زیبایی سعادت است یا نفرین؟

ممکن است ادعا کنیم که زیبایی فقط ظاهری است، اگرچه افراد زیبا از مزایای بسیاری برخوردار هستند که دیگران از آن بهره نمی برند. اما با این حال، زیبایی با هزینه هایی همراه است.

ادامه مطلب
ثبت نام گروه درمانی اضطراب اجتماعیاطلاعات بیشتر