فرزند پروری - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

فرزند پروری

کودک لجباز

چطور با کودک «لجباز» برخورد کنیم؟

کودکان در سنین پیش‌ دبستانی دوست دارند خودشان تصمیم بگیرند، انتخاب کنند و در کارهای مربوط به خود مستقل باشند؛ بنابراین تنها در مواردی کودک، لجباز به شمار می‌آید که بیش از نصف دستورات والدین

ادامه مطلب