نوجوان - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

نوجوان

چگونه با فرزندان خود در مورد نگرانی های مربوط به سلامت روان صحبت کنیم؟

چگونه با فرزندان خود در مورد نگرانی های مربوط به سلامت روان صحبت کنیم؟

در این مطلب نکاتی برای ایجاد یک مکالمه باز و صادقانه در خصوص اینکه چگونه با فرزندان خود در مورد نگرانی های مربوط به سلامت روان یکی از اعضای خانواده صحبت کنیم آورده شده است. مطالعه این مطلب به والدین توصیه می شود.

ادامه مطلب