درباره ما - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز مشاوره روانشناختی

درباره ما

کلینیک مددکاری اجتماعی آوان با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی و توانمند سازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست در تیر ماه سال ۱۳۹۶ با اخذ مجوز از اداره کل بهزیستی استان تهران تاسیس گردید. با توجه به رویکرد کلینیک آوان و افزایش آسیب های اجتماعی در سطح شهر تهران، این کلینیک برآن شد تا در بدو شروع فعالیت خود، فعالیت های گسترده و تخصصی را در خصوص آسیب های اجتماعی و کنترل و کاهش معضلات اجتماعی با رویکرد آگاه سازی مردم در خصوص مهارت های زندگی در دستور کار خود قرار دهد.

از این روی، کلینیک مددکاری اجتماعی آوان با سرمایه گذاری های مادی و معنوی و همچنین بهره گیری از متخصصین مجرب در حوزه های روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی در نظر دارد تا گام بزرگی در جهت افزایش نشاط اجتماعی و سلامت روان جامعه داشته باشد.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و با بهره گیری از تفکر راهبردی، برنامه ریزی هدفمند، سازماندهی هوشمندانه منابع، همفکری سایر همکاران و شهروندان، نسبت به انجام وظیفه و مسولیت های محوله کوشش نموده و در مسیر تحقق چشم انداز و ماموریت های مربوطه خدمتگزار شهروندان محترم باشیم.

2.6/5 - (11 امتیاز)
نام نویسی

گروه درمانی اضطراب اجتماعی