دانستنی ها - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

دانستنی ها

خستگی جنسی

16 عامل اصلی خستگی جنسی

کلینیک روانشناسی و مددکاری آوان – آیا تک همسری مترادف است با خستگی جنسی؟ اجماع صاحب نظران پاسخی در این خصوص ارائه می دهند: بستگی دارد. این به کیفیت رابطه، به عوامل فردی، به نیت

ادامه مطلب
افسردگی اختلال یا بیماری نیست

افسردگی اختلال یا بیماری نیست

کلینیک روانشناسی و مددکاری آوان – ما افسردگی را اشتباه گرفته ایم ، افسردگی در حال تلاش برای نجات ما است. نظریه های جدید، افسردگی را بخشی از استراتژی زنده ماندن بیولوژیکی می دانند. برای

ادامه مطلب