دانستنی ها - کلینیک روانشناسی آوان | مرکز روانشناسی پاسداران

دانستنی ها

خستگی جنسی

16 عامل اصلی خستگی جنسی

گروه ترجمه کلینیک آوان – آیا تک همسری مترادف است با خستگی جنسی است؟ یا اینکه روابط پر جنب و جوش عاشقانه و طولانی مدت بر مبنای تعهد است؟ اجماع صاحب نظران پاسخی در این

ادامه مطلب
افسردگی اختلال یا بیماری نیست

افسردگی اختلال یا بیماری نیست

گروه ترجمه کلینیک آوان – ما افسردگی را اشتباه گرفته ایم ، افسردگی در حال تلاش برای نجات ما است. نظریه های جدید، افسردگی را بخشی از استراتژی زنده ماندن بیولوژیکی می دانند. برای نسل

ادامه مطلب

اهمیت مشاوره خانواده

اهمیت مشاوره خانواده اهمیت مشاوره خانواده در این است که مسائلی که در آن مطرح می شود صرفا مسائل فردی نیست؛ بلکه شامل مسائل بین فردی نیز خواهد شد. یکی از مسائلی که در خانواده

ادامه مطلب